ติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย 138 หมู่ 3  ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

www.donkoi.go.th
E-Mail : admin@donkoi.go.th

โทรศัพท์

034-384593

FAX

034-384594

ห้องนายก 11
ห้องปลัด 12
สำนักปลัด 13

กองคลัง

14

กองช่าง

15
สายตรงถึงผู้บริหาร 081-9438355 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย)
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th